11 strategických cílů pro zlepšení podmínek žáků s OMJ

Jak co nejlépe rozvinout  vzdělávací potenciál dětí a žáků s OMJ? Jak učinit školy otevřenější, férovější a rozmanitější? Dokument společnosti META, o.p.s. upozorňuje na nedostatky současné situace a stanovuje cíle a praktická doporučení pro efektivnější poskytování podpory pro žáky s OMJ, včetně finančního a personálního zajištění v rámci jednotlivých stupňů vzdělávání.

Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022

Dokument je též volně ke stažení na webových stránkách společnosti META, o.p.s