2. stupeň zpátky ve škole

8. června. Od tohoto data se budou moci vrátit do škol žáci druhého stupně ZŠ, konzervatoří a vyšších odborných škol. Výuka však bude organizována v omezené míře a na bázi dobrovolnosti. Výuka pro výše uvedené skupiny žáků by nemusela fungovat každý den, ale spíše ve formě třídnických hodin a konzultací, podobně jako je tomu již nyní u žáků posledních ročníků ZŠ či SŠ. Je na každé škole, jak se k této možnosti postaví. „Záleží také na tom, bude-li to pro školy možné z prostorových a personálních důvodů,“ zdůraznil ministr školství Robert Plaga. Provizorní školní docházka má dětem umožnit zejména znovunavázání vztahů se…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů