Jan Amos Komenský – nová naděje pro české školství

V prosinci proběhlo v Praze 2. zasedání přípravného výboru budoucího Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Jeho cílem je řešit systémové problémy České republiky ve vzdělávání i výzkumu tím, že bude podporovat otevřenou a vzdělanou společnost.

Jednání se zúčastnili také zástupci Akademie věd ČR, České konference rektorů, škol, obcí a krajů a dalších institucí v oblasti výzkumu a vzdělávání.

Na zasedání byl představen aktuální stav vyjednávání víceletého finančního rámce pro programové období 2021–2027, který může podstatně ovlivnit plánování intervencí, a obsah kompromisního návrhu MŠMT ve věci kofinancovaní a formy financování projektů. Cílem MŠMT bude vyjednat podmínky, které budou reflektovat veřejný zájem činností ve výzkumu a vzdělávání a které umožní efektivní čerpání z OP JAK.

Co je prioritou OP JAK?

Tvůrci programu prezentovali dvě plánované priority OP JAK, včetně cílových skupin a zaměření intervencí. První prioritou budou investice se zaměřením na výzkum, druhá – multifondová – směřuje do vzdělávání od mateřských po vysoké školy.

Členové Přípravného výboru OP JAK diskutovali také o jednotlivých oblastech intervencí a jejich specificích. Například v oblasti výzkumu a vývoje je pozitivně vnímán záměr financovat úspěšné, ale nepodpořené projekty z komunitárních programů či podporovat rozvoj open science. V souvislosti s vysokým školstvím se diskutovalo o podpoře tzv. třetí role vysokých škol s ohledem na další neprofesní vzdělávání dospělých. A byla také podpořena snaha systémově snižovat nerovnosti ve vzdělávání v regionálním školství či modernizovat metody, formy a obsah vzdělávání včetně podpory pedagogických pracovníků v regionech.