Základy romistiky k většímu souznění na školách

Mezi první počiny nově vzniklého Národní pedagogického institutu patří vzdělávací modul „Základy romistiky pro pedagogické pracovníky“ a navazující „Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů“. Jejich cílem je poskytnout budoucím lektorům tématu vhled do systému hodnot a vztahů v romské komunitě na našem území. Tyto vzdělávací programy by měly přispět k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romskými žáky a jejich rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství. Vliv jazyka na školní úspěch Navazující modul „Vybrané aspekty vzdělávání romských…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů