Adaptační koordinátor pro žáky-cizince: Jak na podporu a přijetí ve škole

Po dobu prvních čtyř týdnů výuky od nástupu žáka-cizince do školy je mu k dispozici adaptační koordinátor. Pomáhá mu s adaptací na české školní prostředí, začleňováním do třídního kolektivu, překonáváním kulturního šoku a nežádoucích stereotypů. Vytváří bezpečné, přijímající prostředí ve škole tak, aby se žák cítil dobře, nebyl vystaven vysoké míře stresu a zažíval duševní a fyzickou pohodu, která zrychluje a zkvalitňuje náročný proces adaptace a zvyšuje motivaci a pozitivně ovlivňuje proces učení. Jak na to poradí metodická příručka NPI: Adaptační koordinátor na ZŠ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů