Bilingvní výchova jako přirozený důsledek výchovy dítěte v bilingvní rodině

Stále častěji se setkáváme se situací, kdy dítě vyrůstá v rodině hovořící dvěma různými jazyky. Bilingvní výchova se stává jedním z moderních fenoménů dnešní rodičovské výchovy. Má však svá specifika, na něž je vhodné poukázat.

Své opodstatnění má bilingvní výchova v bilingvních rodinách. V takových případech těžko můžeme požadovat, aby se rodič přizpůsoboval nerodnému jazyku, který mu může připadat složitý a nemusí mu být sympatický. Vést dítě v takových podmínkách k tomu, aby ovládalo jazyk obou rodičů, je tedy výchovně, s ohledem na danou situaci, naprosto přiměřené. Avšak i v této přirozené situaci je vhodné upozornit na možná přechodná úskalí, která se mohou ve vývoji řeči dítěte vyskytnout.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů