Boje o podobu inkluzivní vyhlášky vrcholí

V uplynulém týdnu bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 416/2017.Sb. Novela inkluzivní vyhlášky tak dostává již zcela konkrétní obrysy.

Jejím deklarovaným cílem je:

  • upřesnit pravidla pro využívání podpůrných opatření na základě poznatků z praktického fungování systému,
  • snížení administrativní zátěže na straně škol a školských poradenských zařízení,
  • zvýšení kvality vzdělávání poskytovaného žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů