Březen – za kamna vlezem. A co raději zkusit workshop?

Stojíte v čele školského zařízení? Snažíte se být ve své práci efektivní a kreativní? Ocenili byste názor zvenčí a přemýšlíte, na koho se obrátit? Využijte aktuální nabídky workshopů pro vedení škol, které organizuje projekt SYPO.

První březnový týden mají zájemci možnost se přihlásit na aktivity, které projekt SYPO realizuje v rámci podpory pro vedení škol. Je v nich zahrnuta například odborná individuální konzultace v rozsahu až 20 hodin nebo sdílení zkušeností s ostatními řediteli, kteří mohou poskytnout zajímavou zpětnou vazbu či radu.

Aktuální akce SYPO pro vedení škol:

  • Workshop k profesnímu rozvoji
  • Workshop Mediální trénink pro vedení škol
  • Workshop Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií

Workshop k profesnímu rozvoji

Cílem workshopu je vytvoření „pracovního sešitu ředitele školy“ a následná práce s ním. Tento nástroj vedení školy nabízí možnost vlastní reflexe v oblasti vedení pedagogického procesu a oblasti vedení lidí.

Workshop Mediální trénink pro vedení škol

Jedná se o tři na sebe navazující bloky. Přibližně 1/3 tréninku bude věnována teoretické průpravě, 2/3 praktickým cvičením s využitím AV techniky a okamžitou zpětnou vazbou lektorů.

Workshop Moderní a efektivní řízení školy s pomocí cloudových technologií

Ukázka moderního a efektivního řízení školy s pomocí cloudových technologií. Workshop nabízí jejich praktické vyzkoušení, a to především možností, které poskytuje google: email, sdílený kalendář, sdílený disk, práce na sdílených dokumentech a fotogalerie. K tomu účastníci dostanou tipy na zajímavé aplikace, které lze využívat ve výuce.

Projekt SYPO

Projekt SYPO – systematická podpora pro všechny učitele a ředitele škol se snaží reagovat na současný stav českého školství, kterému chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. K realizování svých cílů využívá tyto nástroje:

  • metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
  • Stálá konference ředitelů;
  • podpora začínajících učitelů;
  • transformace systému DVPP.