Cizí jazyk u žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspinxie a další „dys“ poruchy se projevují sníženými schopnostmi či obtížemi při osvojování základních školních dovedností, jako je čtení, psaní, počítání, kreslení, ale také při učení se cizím jazykům, zapamatování si časových údajů, obtížemi v prostorové orientaci nebo při osvojování pohybových dovedností. Jak žákům pomoci při výuce cizího jazyka? Cizí jazyk u žáků se SVP

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů