Co čekat od kontroly MŠ ze strany hasičského záchranného sboru?

I mateřské školky může potkat kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru kraje, odboru prevence. Státní požární dozor formou kontroly vykonává mimo jiné i odbor ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Proto je nutné být připraven také na tuto kontrolu a předložení zákonem požadovaných dokumentů.

Mateřské školy musejí plnit povinnosti na úseku požární ochrany (PO) ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá statutární zástupce u právnické osoby nebo podnikající fyzická osoba či její zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku PO na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany (§ 2 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o požární ochraně – ZPO).

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů