Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ

Děti pocházející z odlišného kulturního a jazykového prostředí přirozeně potřebují naši podporu a specifický přístup odpovídající jejich potřebám. Tyto děti jsou při vstupu do české MŠ mnohdy poprvé odloučeny od rodičů, ocitají se v neznámém prostředí, kde najednou nikomu a ničemu nerozumí, a jsou zcela odkázané na pomoc učitelů. Právě učitel je ten odborník, který má velkou možnost ovlivnit osobnost jednotlivých dětí a dát jim zásadní vklad do budoucna. Efektivní metody práce nejen s dětmi-cizinci, ale také s celou třídou v MŠ nabízí příručka vydaná společností META, o. p.s. Metodika je též zdarma k dispozici na webových stránkách společnosti META, o. p.s.

Děti s OMJ v MŠ