Domácí gramotnostní prostředí a jeho vliv na osvojování psané řeči

Předčítání knih má pozitivní vliv na dětský vývoj. Rozvíjí nejenom jazykové dovednosti, ale i fantazii a myšlení. Společný čas strávený nad knihou posiluje navíc citové pouto mezi rodičem a dítětem. Přesto v poslední době slýcháme z řad vyučujících mateřských i základních škol povzdech nad tím, že rodiče dětem nečtou a že se horší vyjadřovací schopnosti dětí. Cílem tohoto článku je představit některé výzkumné poznatky o pozitivním vlivu domácího gramotnostního prostředí v předškolním věku (především sdíleného čtení rodičů a dětí) na řečový a gramotnostní vývoj dětí. Zvláštní pozornost věnujeme rodinám s rizikem dyslexie. Čtenářská gramotnost, „začínající gramotnost“ a vývoj čtení u dětí s typickým vývojem Rozvoj…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů