Doporučení k zajištění zdravotních služeb ve školách od 1. 1. 2022

Školy a školská zařízení se od 1. 1. 2022 staly vlastním sociálním prostředím pacienta – dítěte, žáka s možností poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb dětem, které samy nedokáží zdravotní výkon (podávání léku, aplikace inzulinu, event. odsátí tracheostomie, výměna stomických pomůcek apod.) provést. Základní návod, jak postupovat přináší doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví níže.

Zajištění zdravotních služeb ve školách