Interaktivní učebnice českého jazyka

Ve své praxi se často setkáváme s dětmi, které mají problémy se zvládáním české gramatiky (nejen s osvojováním, jež je mnohdy povrchní, ale především s aplikací). Ta se pro ně postupně stává spletencem nepřehledných pravidel, ve kterých se s jejich narůstajícím počtem a náročností přestávají orientovat. Navíc pokud si žáci učivo osvojují pouze formálně, mívají pak problémy s propojováním získávaných poznatků, neumějí je správně aplikovat, po určité době mají obtíže s vybavováním si již dříve osvojených znalostí, snadno je zapomínají. Interaktivní učebnice ČJ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů