Jak pracovat se žáky s dlouhodobým či chronickým onemocněním

Za taková onemocnění považujeme problémy zdravotního charakteru, které neřadíme do kategorie zdravotního postižení, ale jejich dopady mohou mít vliv na vzdělávání žáka a žák pro zdárné zvládnutí potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Může se jednat například o poúrazové stavy, rekonvalescence po delší nemoci, operaci či zranění. Dále o onemocnění dlouhodobá či trvalá (cukrovka, epilepsie, astma, alergie různých druhů, onkologické onemocnění aj.). V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? DLOUHODOBÉ ČI CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů