Jak pracovat se žáky s narušenou komunikační schopností

Vady řeči (například opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, afázie, elektivní mutismus, koktavost, huhňavost, dyslálie, dysartrie aj.), případně symptomatická porucha řeči, přičemž vada řeči není primární diagnózou, ale může být symptomem jiného dominantního postižení (například poruchy autistického spektra, lehké mentální retardace aj.). V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? NARUŠENÁ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOST

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů