Jak pracovat se žáky s odlišným mateřským jazykem

Hovoříme-li o žácích „cizincích“, máme na mysli žáky s odlišným mateřským jazykem, děti rodičů, kteří nemají české státní občanství, děti rodičů z ostatních států Evropské unie, děti cizinců s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany či děti dalších cizinců (ze třetích zemí). Jedná se o žáky s odlišným kulturním zázemím. V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? ŽÁCI S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů