Jak pracovat se žáky s tělesným postižením

Mezi vrozená tělesná postižení řadíme například centrální a periferní obrny (například dětskou mozkovou obrnu), poruchy tvaru a velikosti lebky (například mikrocephalus), vrozené vady dolních a horních končetin, poruchy růstu (například gigantismus, nanismus), rozštěpové vady (rtu, čelisti, páteře aj.). Mezi získaná tělesná postižení potom mimo jiné stavy po úrazech mozku a míchy, poškození periferních nervů po úraze, amputace, revmatická onemocnění, progresivní svalové dystrofie, dětskou infekční obrnu aj. V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? TĚLESNÉ POSTIŽENÍ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů