Jak pracovat se žáky se sluchovým postižením

Sluchová postižení jsou převodního, percepčního nebo smíšeného typu, mají dlouhodobý, progresivní či trvalý charakter. Světová zdravotnická organizace (WHO) dělí sluchové vady na následující (decibely – kvantita slyšeného): lehká porucha či vada (26–40 dB); střední porucha či vada (41–60 dB); těžká porucha či vada (61–80 dB); velmi těžká porucha či vada zahrnující hluchotu (81 dB a více). V případě oslabení sluchového vnímání se jedná o důsledky určité nemoci, traumatu (na přechodnou dobu). V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? SLUCHOVÉ POSTIŽENÍ, OSLABENÍ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů