Jak pracovat se žáky se specifickými poruchami učení

Žáci s SPU mají potíže v oblasti funkcí percepčních, kognitivních, motorických a senzomotorických. Nejčastěji diagnostikovanými SPU bývají dyslexie (potíže se čtením), dysgrafie (potíže s psaním), dysortografie (potíže s pravopisem), dyskalkulie (potíže s počítáním). SPU nesouvisí s inteligencí, žák má intelekt v pásmu normy či nadprůměrný. Jak se tyto obtíže promítají do školní výuky a jak může pomoci učitel? SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů