Jak pracovat se žáky se zrakovým postižením

Zrakové postižení popisujeme jako: a) omezenou schopnost vnímat zrakem, b) zkreslení zrakového vjemu, c) absenci zrakového vnímání. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se zrakové postižení dělí na pět stupňů: lehká a střední slabozrakost, těžká slabozrakost, těžce slabý zrak (zbytky zraku), praktická nevidomost, nevidomost. O oslabení zrakového vnímání hovoříme u žáků, u kterých je stupeň zrakové vady ještě nižší než slabozrakost (neklasifikujeme ho jako zdravotní postižení). V čem spočívají jejich obtíže a jak může pomoci učitel? ZRAKOVÉ POSTIŽENÍ, OSLABENÍ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů