Jak s dětmi mluvit o válce a jak reagují na katastrofickou událost

Na následujících přehledech najdete praktický návod, jak s dětmi a žáky citlivě komunikovat ohledně jejich pocitů a obav z válečné situace. Návody zpracovalo Centrum LOCIKA. Nabízíme též variantu v ukrajinštině.

Jaké jsou typické reakce dětí a žáků na katastrofickou událost a jak citlivě postupovat? Opět se můžete opřít o tyto návody. Verze v ukrajinštině může pomoci (ne)přímo zasaženým rodinám.