Jak se hraje Boccia – sport pro hráče s postižením

Boccia je sport i hra, je to zábava. Je určena převážně pro sportovce se spastickým postižením (dětská mozková obrna), ale na paralympiádách se v tomto sportu mohou účastnit i sportovci s jiným handicapem. Jako volnočasová aktivita se dá využít u sportovců s mentálním postižením (mentální retardace, autismus, Downův syndrom…), psychickým postižením (schizofrenie, psychózy, závislosti) nebo tělesným postižením (deformace, amputace). Navíc se dá hrát v každém věku. Boccia-Hra i sport

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů