Jak učit názorně a zábavně s tabletem i bez něj

Motivovat nejen žáky se SVP k práci v hodině a udržet jejich zájem dlouhodobě je někdy nadlidský úkol. Pomocnou ruku vám nabízí nová multimediální učebnice fyziky, která vychází z principů školy hrou. Kombinuje digitální realitu s klasickou prací na papíře, a tím rozvíjí u žáků jak digitální gramotnost, tak i kreativitu.

Podívejte se, jak funguje aplikace.