Jak vzdělávat děti- a žáky-cizince od 1. 9. 2021

Nedostatečná znalost českého jazyka jako jazyka vyučovacího má negativní dopad na školní úspěšnost, možnosti dalšího vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce. MŠMT proto vytvořilo metodiku k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách, kterou se mají školy řídit od 1. 9. 2021. Metodika ke vzdělávání cizinců v MŠ a ZŠ

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů