Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Získejte přehled o všech aktuálních změnách v poskytování podpůrných opatření a vyzkoušejte si v praxi tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Poraďte se o efektivním využití pedagogické intervence. V diskusi můžete sdílet cenné zkušenosti se spoluprací s asistenty pedagoga či s využíváním různých typů pomůcek.
Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast v prezenční formě lze hradit prostřednictvím Šablon.

Bližší informace

Detaily

Začátek v

25. 11. 2021

Kategorie akcí

školení

Místo konání akce

Praha

Česká republika