Akreditovaný seminář: Klíčové změny v podpůrných opatřeních aktuálně

Jak správně poskytovat podpůrná opatření žákům s SVP

Získejte přehled o všech aktuálních změnách v poskytování podpůrných opatření a vyzkoušejte si v praxi tvorbu plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Poraďte se o efektivním využití pedagogické intervence. V diskusi můžete sdílet cenné zkušenosti se spoluprací s asistenty pedagoga či s využíváním různých typů pomůcek.
Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Bližší informace zde.

Detaily

Začátek v

24. 3. 2021 - 9:00

Konec v

16:00

Kategorie akcí

školení

Místo konání akce

Praha

Česká republika