Živé vysílání: Změny v hospodaření s FKSP od 1. 7. 2020

Co mění novela vyhlášky o hospodaření a čerpání fondu FKSP?

Od 1. 7. 2020 nastávají zásadní změny ve tvorbě a čerpání FKSP. Projděte si s námi doporučené postupy. Novela vyhlášky přináší významné změny které vysvětlíme na konkrétních příkladech z praxe.

Více informací a možnost přihlásit se

Detaily

Začátek v

22. 6. 2020 - 14:00

Konec v

17:00

Kategorie akcí

školení

Místo konání

online

Česká republika