Kalendář akcí

9:00

Živé vysílání: Legislativní páky pro školní družiny, DDM a SVČ

školení

online

Odpovědnost vychovatelů a pravidla zájmového vzdělávání Pro školní družiny, střediska volného času a další školská zařízení platí stejně přísná pravidla…

13:00

Zákeřné úzkostné poruchy u dětí a žáků

webinář

online

První pomoc ze strany školy Vyčerpávající období pandemie i přetrvávající válka zanechávají na dětské psychice hluboké rány. Výrazně přibylo žáků…