Kalendář akcí

18. 9. 2023

9:00

Zvrat v kvalifikačních předpokladech pro pedagogy

webinář

online

Letošní novela zákona o pedagogických pracovnících mění požadavky na jejich kvalifikaci. Řada změn se týká zejména učitelů a ředitelů základních…

20. 9. 2023

13:00

Inventarizace školního majetku v roce 2023

webinář

online

Jak na letošní bezchybnou a hladkou inventarizaci Chystáte se na pravidelnou inventarizaci školního majetku? Seznamte se s pravidly aktuálními pro…

14:00

Výkaz P1c-01 v souvislosti s PHmax a pedagogickou intervencí

webinář

online

Doporučené postupy pro vyplnění výkazu Hrozíte se vyplňování výkazu P1c‑01, který musíte odevzdat již do 15. října 2023? Lámete si hlavu…

21. 9. 2023

9:00

Živé vysílání: Legislativní páky pro školní družiny, DDM a SVČ

školení

online

Odpovědnost vychovatelů a pravidla zájmového vzdělávání Pro školní družiny, střediska volného času a další školská zařízení platí stejně přísná pravidla…

13:00

Zákeřné úzkostné poruchy u dětí a žáků

webinář

online

První pomoc ze strany školy Vyčerpávající období pandemie i přetrvávající válka zanechávají na dětské psychice hluboké rány. Výrazně přibylo žáků…