Když ve školce zaútočí ozbrojený pachatel

Možná si říkáte, že ozbrojené útoky se dějí především na středních a vysokých školách v Americe, a kdyby náhodou skutečně došlo i k útoku v Česku, týkal by se také spíš vysoké, střední nebo základní školy. Ovšem k ozbrojenému útoku ve škole u nás již došlo.

Známý je případ z roku 2014, který se stal na Střední škole obchodu a služeb ve Žďáru nad Sázavou, kde pachatelka ozbrojená nožem zavraždila jednoho ze studentů, který se snažil bránit před útokem napadenou spolužačku, a mnohem více útoků bylo naštěstí odhaleno ještě ve fázi přípravy.

K útoku ozbrojeného útočníka s cílem zabít co nejjednodušším způsobem co největší počet osob a neochotného vyjednávat, může nakonec dojít kdekoliv, zvláště v místech s vysokou koncentrací lidí, jakými jsou obchodní centra, nádraží, metro, školy, restaurace apod.

Například rodinné spory o péči o děti se mohou natolik vyhrotit, že není tak těžké si představit situaci, kdy někdo z rodičů začne svá práva vymáhat výhrůžkami, násilím či přímo útokem v prostorách školky. Vystupňovat se může též napětí mezi zaměstnanci. V každém případě je dobré, znát alespoň obecné zásady, jak se zachovat a čeho se vyvarovat, když se v podobné situaci ocitneme. Instinktivní jednání může být kontraproduktivní.

Odbor služební přípravy Krajského ředitelství policie Zlínského kraje připravil pro ředitele středních, základních a mateřských škol projekt, v němž s konkrétními postupy v takto krizových situacích podrobně seznamuje.

V letáku pro pedagogy jsou uvedeny následující zásady:

 • Zapomeňte na činnost, kterou jste nacvičovali v případě požáru. Skupina osob na chodbě je nejsnazším terčem!
 • Je-li to možné, UTÍKEJTE spolu s dětmi – utečte z dosahu útočníka. Při útěku neposkytujte první pomoc v prostorech přístupných pachateli.
 • ZAMKNĚTE SE se v nejbližší možné místnosti.
 • Postavte za dveřmi barikádu, použijte vše, co je po ruce (stoly, židle, skříně, knihy vyskládejte na stůl pod kliku tak, aby nešla stlačit …).
 • Zatáhněte žaluzie či rolety.
 • Pokuste se co nejvíce zklidnit všechny osoby (děti) v místnosti. Ztlumte mobilní telefony. Ticho je důležité!
 • Lehněte si na zem co nejdále od dveří, abyste byli co nejméně zranitelní případnou střelbou.
 • ZAVOLEJTE na tísňovou linku Policie ČR 158 nebo 112. Oznamte, kde jste a co se děje.
 • Nereagujte na osoby za dveřmi! Útočník se může vydávat za zraněného a vystrašeného studenta, ale i za policistu.
 • BRAŇTE SE v případě, že jste učinili všechny výše popsané kroky a útočník se i přesto k vám dostal, udělejte vše pro vaši obranu.

Doporučená systémová opatření:

 • Připusťte, že se to může stát i ve vaší škole a na situaci se poctivě připravte!
 • Mějte předem domluvený systém upozornění na probíhající útok, nejčastěji školním rozhlasem. Hlášení nesmí vyvolat paniku, ale varovat učitele, např.: „Pan učitel Klika se dostaví do ředitelny.“
 • Mějte možnost uzamknout se ve třídě.
 • Mějte lékárničky ve třídách. Pro učitele zabezpečte kurz první pomoci.
 • Všímejte si náznaků – impuls od žáků, mluvení o připravovaném útoku, chlubení se na sociálních sítích, projev názorů na násilí, obavy žáků ke konkrétnímu spolužákovi.
 • Případné náznaky o možnosti vzniku této krizové situace konzultujte nebo oznamte Policii ČR – tísňová bezplatná linka Policie ČR 158.
 • Mějte viditelně označený systém budov, poschodí i dveří.
 • Plán školy poskytněte místně příslušnému obvodnímu oddělení Policie ČR.

Podrobnější informace, prezentace z přednášky a letáky:

Prezentace Ozbrojený útočník – školy 2017
Leták ozbrojený útočník ve škole pedagogové
Leták ozbrojený útočník ve škole studenti

[ratings]

Napsat komentář