Kontrola z inspektorátu práce ve vaší školce

V životě každého zaměstnavatele přijde chvíle, kdy se ohlásí plánovaná či neplánovaná kontrola z oblastního inspektorátu práce. V následujícím článku vás proto seznámíme s obvyklým průběhem takové kontroly a se základními právy a povinnostmi, které jako ředitelka MŠ máte. Současně se podíváme na správní řízení navazující na kontrolu v případě, že je při ní zjištěno podezření na porušení zákona, a na možnosti, jak se zaměstnavatel může v takovém případě účinně bránit. Jak jsme již uvedli, kontrola oblastního inspektorátu práce může být jak předem ohlášená, tak neohlášená.

Kontrola oblastního inspektorátu práce

Typicky je kontrola zahajována bez předchozího ohlášení zejména v případech, kdy je zaměřena na možný výkon nelegální práce. Zaměstnavatel je povinen umožnit inspektorům přístup na své pracoviště, a to bez významnější prodlevy (která by mohla být posouzena jako bránění výkonu kontroly, za což může být uložena pořádková pokuta).

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů