Kulatý stůl ke společnému vzdělávání a ESIF

Na MŠMT se uskutečnil kulatý stůl ke „Společnému vzdělávání a ESIF“. Účastníkům byly představeny tři projekty podpořené z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), které je možné označit za best practice. Jednalo se o projekty Nové školy, o.p.s., statutárního města Liberce a mateřské a základní školy Lyčkovo náměstí v Praze 8. Všechny měly společné to, že pracovaly systémově s podporou učitelů, aby implementace principů společného vzdělávání pro ně byla nejen snazší, ale především automatickou. Rozpoutala se velmi živá diskuse, do níž se zapojili nejen řešitelé projektů, ale všichni stakeholdeři, včetně představitelů MŠMT.   Následovala diskuse k Novele vyhlášky…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů