Maturitní testy bez známek

Návrh úpravy vyhlášky k maturitám představuje nový typ hodnocení státních maturitních testů. Slova „uspěl“ či „neuspěl“ by měla nahradit klasické udílení známek, a to dle procenta zvládnutých úkolů. Hranici úspěšnosti v testech by určoval Cermat. Dle změny školského zákona zůstávají maturitní testy jedinou částí maturit, kterou organizuje stát. Ústní i písemné zkoušky budou od jara probíhat již pod záštitou škol. Návrh pracuje s myšlenkou, že testy mají ověřovat minimální úroveň znalostí potřebnou k maturitě, tudíž by se neměly hodnotit klasickými známkami. Výsledný prospěch by měl vycházet ze školní maturity. Od jedné do čtyř „Součástí hodnocení (testů) bude konkrétní procentní úspěšnost žáka, která bude uvedena…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů