Metodika pro nastavování podpůrných opatření na školách

Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v aktuální verzi z roku 2016. Zaměřuje se na I. stupeň podpůrných opatření, který realizuje škola při mírných a přechodných obtížích žáků ve vzdělávání. Samotná podpůrná opatření  strukturuje z pohledu metod a organizace výuky, pomůcek, hodnocení, organizace intervence a doporučené délky trvání podpory. Určuje, kdo je navrhovatelem a koordinátorem opatření. Upozorňuje na návaznosti dalších stupňů podpory prostřednictvím poradenských institucí, pokud poskytovaná opatření nevedou ke zlepšení. Metodika pro nastavování podpůrných opatření

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů