Jak podpořit vývoj dětí s Downovým syndromem

Pro podporu vývoje osob s Downovým syndromem se využívá velké množství metod, které jsou nadstandardní a jdou, nad rámec běžně poskytované podpory v oblasti vzdělávací, sociální, rodinné, logopedické, fyzioterapeutické a lékařské péče. Z výzkumného šetření, které bylo realizováno v letech 2012–2014 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, vyplynulo, že v podmínkách České republiky je ve školách a v rodinách, kde je vychováváno a vzděláváno dítě s Downovým syndromem, nejvíce využíváno 11 následně popsaných metod. Metody a přístupy práce s dětmi s DS

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů