Nová výuka informatiky? MŠMT školám podává pomocnou ruku!

Začátkem roku MŠMT představilo rámcový vzdělávací program, podle kterého by mělo dojít k obměně výuky informatiky. Jelikož se jedná o poměrně razantní změny, školy nejsou ponechané napospas a dostaneme se jim pomoci. Co jim má ulehčit přechod na novou výuku informatiky? Nejpozději do 1. září 2023 musí školy zahájit výuku s nově upravenými vzdělávacími programy. Pokud ale chtějí, mohou začít už 1. září 2021. Právě pro tyto školy spouští Národní pedagogický institut ČR (NPI) projekt podpory, který je připraví na nadcházející změny. Skládá se z: webináře pro ředitele školy,webináře pro učitele informatiky zaměřeného na oblast algoritmizace, programování, dat, modelování nebo…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů