Novela inkluzivní vyhlášky horkou jehlou: Asistenti budou, peníze ne

Společné vzdělávání zasáhly další změny. Nečekaně rychle vyšla ve Sbírce zákonů novela inkluzivní vyhlášky, která je účinná již od 1. 1. 2021. Její na podzim zveřejněný návrh se setkal s velkou kritikou odborné veřejnosti i rodičů žáků se SVP. Jaké změny však pro praxi představuje finální znění?

V původním návrhu novely inkluzivní vyhlášky stálo, že cizinci, děti se specifickými poruchami učení, s tělesným handicapem, psychiatrickým onemocněním nebo děti sociálně znevýhodněné nemají nárok na asistenta pedagoga ani jiné formy pomoci.

Na popud četných nesouhlasů a výtek i ze strany některých ministerstev byl kontroverzní návrh vyhlášky přepracován a její nová podoba 31. prosince zveřejněna ve Sbírce zákonů. Všechny ovšem šokovalo, že vchází v účinnost hned následující den, tedy 1. ledna 2021.

Jaká vypadá nová podoba vyhlášky?

Omezování počtu asistentů ve školách se nekoná. Schválený rozpočet ovšem počítá se škrtem na jejich platy ve výši 1,2 miliard korun, což může znamenat, že některé školy by mohly bohužel své asistenty propouštět. Další změny pravděpodobně ještě přijdou, protože ministerstvo školství plánuje do léta předložit reformu systému asistentů.

Změny ve vyhlášce se týkají i pedagogické intervence. Doteď pedagogicko-psychologické poradny a speciálněpedagogická centra rozhodovaly o tom, zda na ni má dítě nárok. Nově tato zodpovědnost přechází na ředitele škol. Mění se také financování pedagogické intervence. Částka, která byla posílána školám přímo na pedagogickou intervenci, bude odteď přičleněna k balíku financí na odměny a vedení školy nemá povinnost odměnu za intervenci vyplácet.