Objem učiva by se měl snížit až o polovinu

Počátkem listopadu zveřejnili zástupci ministerstva školství společně s expertním týmem koncepty zásadních změn, kterými by český školský systém měl projít v následujícím desetiletí. Podle této strategie vzdělávací politiky by žáci místo učení se velkému množství informací měli být vedeni ke kompetencím a dovednostem, jež jim umožní poznatky využívat v praktickém životě. Rychle se měnící technologický a společenský vývoj vyžaduje, aby se výuka více zaměřila na schopnost orientovat se v obrovském množství dat a informací a umět je aplikovat v praxi. Školský systém by se proto měl změnit tak, aby dokázal měřit a hodnotit nejen množství zvládnutého učiva, ale i schopnosti žáků vědomosti chápat…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů