Od 1. 1. 2020 budou školy častěji samostatně rozhodovat o podpůrných opatřeních

Novela inkluzivní vyhlášky snižuje od 1. 1. 2020 administrativní zátěž, klade však značné nároky na spolupráci. Ředitel školy nejlépe ví, jaká personální či materiální podpůrná opatření má ve kterých třídách k dispozici, proto již od 1. 1. 2020 nebude do takové míry jako nyní závislý na doporučení školských poradenských zařízení. Vstoupí totiž v platnost velmi významná novela inkluzivní vyhlášky navazující na nový systém financování škol. Mezi nejdůležitější novinky, jež přináší, patří princip sdílení podpůrných opatření všemi žáky, kteří je potřebují. Asistent pedagoga nebude tedy k dispozici pouze jedinému žákovi, jemuž by byl školským poradenským zařízením přidělen a individuálně by se mu věnoval, ale bude pomáhat celé třídě, a zejména pedagogovi. Novela…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů