Pedagogická fakulta UK pomáhá na ZŠ zavádět formativní hodnocení

Formativní hodnocení umožňuje žákům na základě konstruktivní zpětné vazby získat užitečné informace pro své pokroky ve vzdělávání. EDUkační LABoratoř a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy proto přicházejí s užitečným projektem podporujícím zavádění formativního hodnocení do výuky ZŠ. Cílem projektu je pomoct základním školám při zlepšování učení pomocí zpětné vazby. Výsledkem by mělo být zefektivnění procesu učení pro žáky i učitele. Zatím se zapojilo devět škol, 30 učitelů a přes 3000 žáků. Tento typ hodnocení je efektivním nástrojem pedagogické komunikace žáků s učitelem, který díky němu v průběhu výuky získává informace o tom, jak žák zvládá látku, zda jí porozuměl a jaký…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů