Problémy při bilingvní výchově

Děti vychovávané ve dvou či více jazycích jsou pozadu v jazykovém vývoji, jsou zmatené, koktají, trpí zvýšenou agresivitou. Tyto miskoncepce byly až donedávna učiteli, logopedy a psychology slepě akceptovány. Dnes již víme, že výsledky studií, na kterých byly tyto miskoncepce postaveny, byly zkreslené a neobjektivní. Mnohé byly realizovány s dětmi přistěhovalců nedlouho po jejich příjezdu do nové země a nebyly při nich brány v úvahu socio-ekonomické a jiné důležité faktory (nedokonalá znalost jazyka, ve kterém byly prováděny, nedostatečná znalost reálií/kultury nové země, atd.).

V současnosti odborníci od bilingvní výchovy neodrazují, neboť jsou si vědomi mnoha výhod, které nabízí (viz minulý článek). Přesto však není bilingvní výchova vždy naprosto bez problémů. Je ovšem nutné zdůraznit, že pokud se problémy objeví, není primární příčinou k jejich výskytu bilingvismus. Podívejme se nyní na některé možné problémy a proč se mohou vyskytnout.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů