Průvodce začleňováním žáků s OMJ pro základní školy

Společnost META, o.p.s. vydala v roce 2020 podrobnou příručku o procesu začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách. Publikace zachycuje celý proces začleňování žáků s OMJ, počínaje jejich příchodem do školy a navázání komunikace s rodiči, přes adaptaci těchto dětí do školního prostředí a socializaci v třídním kolektivu, zajištění výuky češtiny jako druhého jazyka a zapojení žáků s OMJ do běžné výuky, až po dlouhodobé sledování a vyhodnocování nejen jejich školních pokroků, ale i celkové psychické „pohody“ a míry integrace.

Příručka je též volně ke stažení na webových stránkách METY.

Průvodce začleňováním žáků s OMJ