Rozhýbejte děti i během výuky!

Pohybové dovednosti žáků nejsou dostatečné. Řada odborníků uvádí, že problémem je zejména absence aktivit směřujících k podpoře zdraví během každodenního režimu ve školách i mimo ně. ČŠI proto představuje konkrétní možnosti, jak děti aktivizovat nejen o přestávkách, ale i během výuky. Česká školní inspekce (ČŠI) zpracovala, ve spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně a České společnosti učitelů tělesné výchovy, metodické doporučení, ve kterém uvádí příklady rozvoje pohybových aktivit u žáků v jejich denním školním režimu. Aktivní transport do školy Velmi záleží na konkrétní lokalitě, která ovlivňuje míru a vhodnost realizovatelnosti tohoto opatření. Škola by…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů