Školní zralost dítěte s OMJ v MŠ

Znáte publikaci Školní zralost a dítě s SVP: v praxi mateřské školy? Zaměřuje se na začlenění dětí s SVP do běžné i speciální třídy MŠ a na specifika jejich předškolní přípravy. Velmi často zastoupenou a pro pedagoga náročnou skupinou jsou děti s odlišným mateřským jazykem. Práci s nimi se věnuje příspěvek Mgr. Kateřiny Konvalinové. Bližší informace o příručce naleznete na jejích webových stránkách. Dítě s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů