Speciální komunikační metody pro děti s autismem

O pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsem se začala zajímat z osobních důvodů. Do pěstounské péče jsme přijali chlapce, jemuž byl diagnostikován autismus a těžká forma dysfázie a který do šesti let nemluvil. Studovala jsem vše, co se týkalo autismu a alternativní komunikace, vyráběla jsem komunikační a výukové pomůcky a celkově se snažila synovi komunikaci přiblížit a ulehčit. Problematika vzdělávání dětí s komunikačními problémy mě začala zajímat natolik, že mě přivedla k provozování e-shopu Jiný svět, kde mohou rodiče i školská zařízení podobné pomůcky dětem zakoupit.

Speciální komunikační metody v rozvoji dítěte s PAS

Napsat komentář