Téměř dvě třetiny učitelek MŠ ohrožuje syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření lze definovat jako citové a mentální vyčerpání způsobené dlouhodobým stresem z práce. A právě tímto „vyhořením“ je dle výzkumu ohroženo 61 procent předškolních pedagogů a téměř pětina už střední až závažné projevy  vyhoření vykazuje. V takovém případě je již vhodná odborná pomoc. Pouze 21 procent učitelů mateřských škol žádné projevy syndromu nevykazuje. To vyplývá z výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze a vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), kterého se zúčastnilo 867 pedagogů mateřských škol, kde z 99 procent pracují ženy. Výzkum byl prováděn formou on-line dotazníků. Nejvíce jsou ohroženi učitelé ve věku mezi 38 a 55 roky. Téměř 60 % respondentů uvedlo,…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů