Tipy pro reedukaci dys-poruch

Děti trpící specifickými poruchami učení jsou vzdělávány podle Směrnice k integraci jedinců se specifickými vzdělávacími potřebami a podle Metodického pokynu pro práci s jedinci s poruchami učení a chování. Úkolem daných nařízení je přizpůsobit vzdělávání, redukovat množství učiva a umožnit dětem využívat speciální pomůcky, aby měly více času na vypracování úloh. Reedukace dys-poruch

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů