Velké změny ve financování asistentů pedagoga! Novela je v připomínkovém řízení. Co obnáší?

Velké změny ve financování asistentů pedagoga přináší novela školského zákona, kterou MŠMT v uplynulých dnech odeslalo do připomínkového řízení. Asistenti pedagoga by nově měli být financováni stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu. Současný systém, kdy je asistent přidělen konkrétnímu žákovi v rámci podpůrných opatření, podle MŠMT nedává školám, asistentům ani žákům jistotu a stabilitu. „Je nutné si uvědomit, že tato pracovní pozice není pozicí osobního asistenta žáka, ale pozicí asistenta pedagoga, kterému tento asistent poskytuje podporu pro práci s celou třídou. Zároveň se školy a školská zařízení i zákonní zástupci v souvislosti se současným nastavením způsobu podpory potýkají s vysokou administrativní…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů