Výběr z největších pracovněprávních změn 2023/2024

Pracovněprávní předpisy doznaly v poslední době významných změn. Proběhla novelizace zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti především z hlediska otázky nelegální práce a agenturního zaměstnávání, nebo zákona o inspekci práce, kde došlo k novelizaci přestupků a výše pokut. Novinky lze spatřovat také ve zcela nové právní úpravě, a to v zákoně o ochraně oznamovatelů, který řeší postup oznamování možného protiprávního či neetického jednání (tzv. whistleblowing) a ochranu osob oznamovatelů. Tyto změny se dotknou i pracovních poměrů pedagogických a jiných pracovníků ve školách a školských zařízeních. Na nejvýznamnější novinky v zákoníku práce se zaměříme v následujícím textu Doručování a informační povinnost První z významných změn spočívá v…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů